Money&Banking | การเงินธนาคาร

ธปท. เตือน Onecoin ไม่ใช่เงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย

27 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า Onecoin โดยระบุว่า ตามที่มีการเชิญชวนประชาชนให้ลงทุนในหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า Onecoin โดยอ้างว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีผู้นิยมใช้ทั่วโลกนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเรียนชี้แจง ดังน..
News Update
หุ้น
ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

วารสารการเงินธนาคาร
Money&Banking MagazineMoney&Banking Live
30 มีนาคม 2560

บริษัทประกันพร้อมให้ส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับผู้ติดกล้องหน้ารถ..

05 เมษายน 2560

มีพร้อมเพย์ ก็ซื้อของที่ อตก.ได้..

21 มีนาคม 2560

SCB เปิดตัวเครื่อง CQM..


ข่าวประชาสัมพันธ์
27 เมษายน 2560
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ CIMB Bank Singapore จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการวางแผนมรดก และ การวางแผนรับภาษีมรดก พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการไปลงทุนในต่างประเทศ แก่ลูกค้า CIMB Preferred โดยมีวิทยากรและผู้บริหาร (จากซ้าย) ..


Who’s who in Business&Finance
22 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ..
Partner
Connect with us on Facebook
Youtube Channel