banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์: “นโยบายเศรษฐกิจของไทยไม่ใช่ Thailand First แต่คือ We First”


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน OPPORTUNITY THAILAND INNOVATION-DRIVEN ECONOMY ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี โดยมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3.5-4.0% ซึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สมคิด1

สำหรับแนวทางในการดำเนินโยบายพัฒนาประเทศจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคทั้งในระดับอาเซียนและเอเชียที่นับเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี และเป็นความหวังใหม่ของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก

“โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยเมฆหมอก ทุกประเทศก็แสวงหาแสงสว่างเพื่อความอยู่รอด ทางรอดหนึ่งก็คือการขยับเข้าหากันมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ชาติเอเชียส่วนใหญ่เริ่มตระหนักแล้วว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ทรัพยากรทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังอยู่ที่การเชื่อมโยงกันในภูมิภาคเป็นตลาดเดียวกัน”

ดร.สมคิด เปิดเผยว่า แม้ไทยจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีจุดแข็งหลายด้านที่สามารถเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกับ Value Chain ของเอเชียได้ เช่น จุดแข็งด้านการเกษตร จุดแข็งด้านการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกที่สามารถพัฒนาเป็นฐานการสร้างยานยนต์เพื่ออนาคตของโลกได้ และยังมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งด้านยุทธศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยมีแผนที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure ซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มมีการระดมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีติด 1 ใน 5 ของเอเชีย เป็นแหล่งบุคลากร และแรงงานที่มีทักษะสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำของภูมิภาค และประตูทางเข้าออกไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV

ในระยะต่อไปไทยจะให้ความสำคัญกับการทำข้อตกลงทางการค้าในระดับต่างๆให้มากขึ้น ทั้งในกรอบความร่วมมือขนาดเล็กและกรอบความร่วมมือใหญ่ โดยจะให้ความสำคัญกับการเติบโตไปด้วยกันในภูมิภาค

“นโยบายเศรษฐกิจของไทยจะไม่ใช่ Thailand First แต่คือ We First มุ่งเน้นเติบโตไปด้วยกันทั้งอาเซียน เราจะยึดตามแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง ต้องเติบโตแบบทั่วถึงและยั่งยืน” ดร.สมคิด กล่าว