banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

ธอส.ลุยงาน Money Expo Pattaya 2017 สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 1.25% นาน 8 เดือนแรก ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ทรัพย์ NPA ราคาเริ่มต้นแค่ 74,000 บาทและรับดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมผลิตภัณฑ์พิเศษมอบให้ลูกค้าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 1.25% นาน 8 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันไม่เกิน 2,300 บาท

และยังเอาใจคนรักการออมมอบดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25%ต่อปี ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ รวมรับดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน

พร้อมด้วยบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นราคาเริ่มต้นเพียง 71,000 บาทและให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ พ่วงด้วยแคมเปญพิเศษ ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน เฉพาะในงาน “Money Expo Pattaya2017”ระหว่างวันที่ 17-19กุมภาพันธ์ 2560

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ย่อ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นเมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าผลิตภัณฑ์พิเศษของธนาคาร และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ธอส.จึงได้ร่วมออกบูธในงาน “Money Expo Pattaya2017” โดยแบ่งพื้นที่การจัดบูธออกเป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย

1. โซนสินเชื่อบ้านให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-8 เท่ากับ 1.25% ต่อปี เดือนที่ 9 – 16ดอกเบี้ยเท่ากับ3.25% ต่อปี เดือนที่ 17 – 36 ดอกเบี้ยเท่ากับ5.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปีกรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ กรณีกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท ค่าประเมินราคาหลักประกัน1,900 บาทและกรณีกู้ตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท(จากปกติ 3,100 บาท) พิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงานพร้อมยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 31มีนาคม 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28เมษายน 2560

2. โซนเงินฝากธอส.นำเสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ต่อปี” โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษเท่ากับ1.50% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษเท่ากับ1.75% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี เพียงจองสิทธิ์ภายในงานและนำใบจองสิทธิ์ไปเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่นำใบจองสิทธิ์ในงานและเปิดบัญชี ณ ธอส.สาขาในสังกัดสำนักงานเขตพัทยาตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับฟรี!! “ตุ๊กตาหมี ธอส.”ขนาด 8.5 นิ้วจำนวน 1 ตัว ต่อ 1 ราย (มีจำนวนจำกัด)

3. โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA โดยธนาคารได้นำทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่นในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น จำนวน 147 รายการ โดยทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 71,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เนื้อที่ 54 ตารางวา ในโครงการณัฐวิภา ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขณะที่ทรัพย์ที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ โดยเป็นดินเปล่า เนื้อที่ 80 ตารางวา โครงการบางคล้า 2 ตำบลเมืองใหม่  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาจำหน่ายเหลือเพียง 100,000 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยังมีสิทธิรับแคมเปญพิเศษ“เงินดาวน์ผ่อนได้” โดยให้ผ่อนชำระเงินดาวน์ได้สูงสุดถึง20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน หากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80 % และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

4. โซน โครงการ ธอส.โรงเรียนการเงินซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ/อาชีพอิสระซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ-จ่ายรายวันตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้นเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต