Who 's Who
“พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของกองทุนบัวหลวง

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
ในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกองทุนบัวหลวงที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือ และความสามารถ ให้รับไม้ต่อจากคุณวรวรรณเพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้เลื่อนตำแหน่งคุณวรวรรณ ธาราภูมิ จากซีอีโอไปเป็น ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Board) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในนโยบายภาพกว้างของกองทุนบัวหลวง “ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างราบรื่นที่กองทุนบัวหลวง เราจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และความสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า และนำพาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองภายใต้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกยุคอย่างรวดเร็ว” คุณวรวรรณกล่าว สำหรับตำแหน่งซีอีโอใหม่นี้ นายพีรพงศ์จะรับผิดชอบในการวางยุทธศาสตร์ของบริษัททั้งหมด และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เพื่อว่ากองทุนบัวหลวงจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกองทุนรวมของประเทศต่อไป ก่อนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นซีอีโอ นายพีรพงศ์มีตำแหน่งเป็น Chief Investment Officer ของกองทุนบัวหลวง โดยรับผิดชอบนโยบายการลงทุนทั้งหมด นายพีรพงศ์กล่าวว่า รู้สึกยินดี และขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่ให้ความไว้วางใจให้เข้ามารับผิดชอบเป็นผู้นำขององค์กรถ้าจะว่าไปแล้ว กองทุนบัวหลวงจะไม่มาถึงจุดในปัจจุบันนี้ ถ้าหากว่าไม่มีคุณวรวรรณ และเพื่อนร่วมงานที่ช่วยบุกเบิก และวางรากฐานให้บริษัทได้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง “มันเป็นเรื่องท้าทายที่จะนำพาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า และถ้าพูดโดยส่วนตัวแล้ว มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ที่จะนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณวรวรรณได้ทำไว้ จากผลประกอบการกำไรสุทธิเพียงหนึ่งหมื่นบาทในปีแรกที่คุณวรวรรณเข้ามาร่วมงานเมื่อปี 2545  มาจนมีกำไรถึง 1,000 ล้านบาท ในปี 2559” นายพีรพงศ์กล่าว ด้วยการสนับสนุนของบอร์ดและทีมงานทุกคน นายพีรพงศ์กล่าวว่า เขามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า รักษาความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้อุตสาหกรรมกองทุนพัฒนาต่อไป นายพีรพงศ์กล่าวว่า หลักในการบริหารจะเน้นเรื่องทีมเวิร์ก โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงาน และเพื่อนร่วมงานได้สามารถแสดงความรู้และความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าธุรกิจจัดการกองทุนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยบุคคลากร ณ สิ้นปี  2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงมีกองทุนรวมที่บริหารอยู่ 77 กองทุน โดยมีมูลค่ารวมที่ 634,438 ล้านบาท กองทุนบัวหลวงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 13.50%  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่มีการแข่งขันสูง และมีผู้เล่นทั้งหมด 22 บริษัท นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารอยู่ 96,735 ล้านบาท และมีกองทุนส่วนบุคคลอีก 15,620 ล้านบาท รวมกองทุนที่บริหารอยู่ทั้งสิ้น 746,793 ล้านบาท ทั้งนี้นายพีรพงศ์เคยทำงานที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ ในตำแหน่งวาณิชธนากร และที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) แล้วจึงมาร่วมงานกับกองทุนบัวหลวงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน นายพีรพงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินจาก Georgia State University และระดับปริญญาโทด้านการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับการศึกษาตั้งแต่วัยปฐมจนถึง High School ที่ประเทศไต้หวัน


Related News