วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : เปิด Action Plan ไทยแลนด์ 4.0 สร้างซิลิคอนวัลเลย์ไทย

เปิด Action Plan

ไทยแลนด์ 4.0

สร้างซิลิคอนวัลเลย์ไทย

เดินเครื่องปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดิจิทัลไทยแลนด์ เปิดไอเดียสร้างซิลิคอนวัลเลย์ไทยในชื่อ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” หวังสร้างทัพหัวกะทิดิจิทัลทั่วโลก หนุนผลิตนวัตกรรมดิจิทัล Made in Thailand พร้อมรุกโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 74,000 หมู่บ้าน สร้าง Free Wi-Fi ทั่วประเทศในสิ้นปี 2560


_KAN2971
ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ จะเป็นยุทธศาสตร์แนวตั้งที่จะสร้างความเก่งด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทย เราจะเชิญเอกชนในต่างประเทศเข้ามาร่วม ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google และใช้จุดเด่นเรื่องการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนและตลาดในประเทศ CLMV ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นตัวดึงให้เอกชนต่างประเทศสนใจ แต่การมานั้นจะไม่ใช่แค่การมาสร้างโรงงานอย่างเดียว แต่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างที่นี่ มีการคิด วิจัย ทางด้านดิจิทัลเกิดขึ้น”

นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจThailand 4.0 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญอีกรอบในระบบเศรษฐกิจ จนหลายฝ่ายต่างจับตามองว่า วิสัยทัศน์เชิงนโยบายนี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามการเป็น “ประเทศกำลังพัฒนา” ไปได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงนโยบายที่สวยหรูเคียงคู่กับกระแสโลก ตัวแปรสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากในเวลานี้คือ “แผนปฏิบัติการ” ในการนำพาประเทศพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งธงเอาไว้ให้ได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำแผนแม่บท “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ถือเป็น 1 ในยุทธศาสตร์สำคัญในการการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวขึ้นไปเป็นประเทศ 4.0 เวลานี้กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อมลงมือทำให้นโยบายต่างๆ เกิดขึ้นจริง เป้าหมายคือการก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกับอเมริกา ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์   ติดตามได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ฉบับที่ 419 


Related News