Who 's Who
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง‘เศรษฐจักร ลียากาศ’ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้งนายเศรษฐจักร ลียากาศ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป
cimb_คุณเศรษฐจักร1
นายเศรษฐจักร มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำมากว่า 20 ปี ในด้านกำกับการปฏิบัติงาน เคยร่วมงานกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารดอยช์แบงก์ ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส และธนาคารกรุงไทย ก่อนหน้าจะมาร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายเศรษฐจักร เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแล ธนาคารกรุงเทพ


Related News