วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
บทบัญญัติ 5 ประการที่ควรหลีกเลี่ยง

บัญญัติที่ 1 การไม่ได้วางแผน หลายคนประสบความสำเร็จในการวางแผนว่าจะทำโน้น ทำนี่ ทำนั่น  แต่กลับล้มเหลว ในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ ทั้งที่เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต

บัญญัติที่ 2 การหวังพึ่งเงินบำนาญ เงินสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินทดแทนำสหรับพนักงานเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเงินเก็บเหล่านี้จะไม่เพียงพอ สำหรับในเวลาเกษียณ ดังนั้นเราจึงควรจะมองหาวิธีการหรือช่องทางการออมเงินแบบอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

บัญญัติที่ 3 การลังเลที่จะเริ่มโปรแกรมการเก็บออมเงิน เพราะ “เวลา” เป็นได้ทั้งศูตรูและมิตร ถ้าเริ่มเก็บเงินสำหรับการเกษียณซะตั้งแต่เนิ่นๆ  จะทำให้คุณมีเวลาใช้เงินทำงานกับคุณได้มากขึ้น  จากพลังแห่ง “ดอกเบี้ยทบต้น”

บัญญัติที่ 4 ความหลากหลายของสินทรัพย์ลงทุนเพื่อการเกษียณ เพราะจำเป็นต่อการลดความเสี่ยง  และช่วยรักษา มูลค่าของทรัพย์สินของคุณ สิ่งที่ต้องจำไว้คือจงจัดกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของตนเองให้ดี  เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

บัญญัติที่ 5 อย่าละเลยความสำคัญของอัตราเงินเฟ้อที่จะทลายอำนาจการซื้อของคุณ  เพราะเป็นศัตรูตัวฉลาทของคนที่มีรายได้คงที่  เช่น ผู้เกษียณอายุ  แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่เคย พบกับปรากฎการณ์ร้ายแรงของอัตราเงินเฟ้อบ่อยครั้งนัก แต่ผู้ทำประกันเองก็ไม่ควรจะละเลยจุดนี้ และเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าจะดีกว่า


Related News