Hot Events
เปิดมิติใหม่แห่งการลงทุนสู่ความมั่งคั่ง

วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา"Innovative Investment มิติใหม่แห่งการลงทุนสู่ความมั่งคั่ง" ในหัวข้อ "หุ้น Growth Engines ยุค 4.0” วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียนฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 


(จากซ้าย แถวหน้าภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด, กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร, เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด 

(จากซ้าย แถวหลังกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), สุกิจ อุดมสิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), วีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), พรศักดิ์ สุวรรณทรรภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), อริสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 


Related News