Who 's Who
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยคนใหม่ ประจำปี 2560-2562 ว่า นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2560-2562 ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 24 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกัน 4 ปี เมื่อปี 2552-2556พร้อมเผยผลการเลือกตั้งกรรมการใน ตำแหน่งต่างๆ และประธานคณะกรรมการทั้ง 8 สาขา


Related News