วารสารการเงินธนาคาร
Exclusive Interview : ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

Space Technology

สร้าง Thailand 4.0 

          การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 ของรัฐบาลจำเป็นต้องเข้มข้นขึ้นอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินหน้ารุกอย่างหนัก ด้วยการดึงดูดองค์ความรู้และยกระดับ Position ของตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน แน่นอนว่าประเทศไทยเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนผ่านทุกช่องทางเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวทันกับแนวโน้มของโลก

            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือ คุณภาพของประชากร เพราะไม่ใช่แค่การยกระดับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ แล้วประเทศจะเข้าสู่ยุคใหม่ได้ แต่ในระยะยาวคนในประเทศก็จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพตัวเองด้วย ขณะที่วิธีคิดของโลกยุค 4.0 นั้น การมองภาพที่ใหญ่มากขึ้น ครอบคลุมทุกเรื่อง จะทำให้ได้เปรียบอย่างมาก ส่วนผสมเหล่านี้จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศที่แท้จริงและยั่งยืน

การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ ศุภชัย เจียรวนนท์ใน 3 บทบาทหลัก โดยเริ่มจากการเป็น หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือ ประชารัฐ รวมถึงบทบาทใหม่ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

คิดแบบ Space Technology

ไม่ใช่แค่ครอบโลกแต่ต้องครอบจักรวาล

          ศุภชัยภายใต้บทบาทการเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนของ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือ โครงการประชารัฐเริ่มการสัมภาษณ์พิเศษกับการเงินธนาคารด้วยการเล่าถึงวิธีคิดของประเทศในโลกยุค 4.0 ว่า ภาพของการเป็นประเทศ 4.0 เวลานี้ต่างจับจ้องไปยังประเทศหัวแถวทางเทคโนโลยี เช่น อเมริกา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่งหากเจาะลึกลงไปดูถึงพื้นฐานจะพบว่าประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการคิดค้นวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีด้านอวกาศ (Space Technology) อย่างมาก

            สาเหตุที่ประเทศชั้นนำของโลกต่างมุ่งพัฒนาใน Space Technology ก็เพราะว่าเทคโนโลยีด้านนี้ถือเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ การวิจัยและพัฒนานั้นเริ่มจากโจทย์พื้นฐานที่ไม่มีขอบเขต นั่นคือ “การทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตในอวกาศได้”ซึ่งภายใต้โจทย์นี้มีผลพวงส่งต่อไปอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละด้านจะคิดแบบสุดโต่ง ไม่มีขอบเขต ไม้เว้นแม้แต่การเกิดสงครามอวกาศ ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ทั้งหมด จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์โลกสามารถข้ามพ้นขีดจำในหลายๆเรื่อง

            หากเรียงลำดับประเทศที่ก้าวหน้าเรื่องนี้อย่างมากคือ 1. อเมริกา 2. จีน 3. ฝรั่งเศส4.รัสเซีย น่าสนใจที่ฝรั่งเศสซึ่งลงทุนเพียงแค่ 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 45,000 ล้านบาทก็สามารถก้าวเข้ามายึดหัวแถวเรื่องความก้าวหน้าในSpace Technology ได้ ซึ่งหากเทียบกับการที่ประเทศไทยลงทุนกับเรื่องการศึกษาของประเทศปีละ 600,000 ล้านบาทถือว่า Space Technology เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

            “วิธีคิดแบบ Space Technology คือสิ่งที่ประเทศสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที เพราะหากเราต้องการจะก้าวสู่การเป็นประเทศ 4.0 ประเทศไทยจะต้องคิดครอบคลุมทุกเรื่อง เป็นการคิดแบบครอบจักรวาลจริงๆ ไม่ใช่แค่ครอบโลก”

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเือนเมษายน 2560 ฉบับที่ 420


Related News