วารสารการเงินธนาคาร
CEO Talk : อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

เดินหน้า SCB Transformation

ปรับทัพผู้บริหารร่วมสร้างอนาคต 

          “หน้าที่ของผู้บริหารทั้ง 21 คน คือการส่งไม้ต่อและชี้แนะให้ผู้บริหารรุ่นต่อไปรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการบริหารธุรกิจของธนาคารให้เติบโตต่อไป ซึ่งวันนี้ธนาคารพยายามหลอมรวมให้ ผู้บริหารทั้งหมด ต้องไม่มองถึงเรื่องของตัวเอง แต่จะต้องมองเรื่องอนาคตของธนาคารให้เป็นภาพเดียวกัน” 

            ในปี 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ “SCB Transformation” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการเป็น The Most Admired Bank ภายในปี 2563 และในกลางปี 2559 ธนาคารได้เริ่มภารกิจยกระดับการเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างต่อเนื่อง

            โดยภารกิจแรกของ “SCB Transformation” คือการมุ่งเน้นการปรับรากฐานของธุรกิจและการดำเนินงานผ่านการสื่อสารนโยบายสำคัญไปสู่คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

            และนั่นทำให้คณะผู้บริหารระดับสูง 21 คน ได้เข้าประชุมร่วมกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทุกวันเป็นเวลา 100 วันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้บริหารทั้งคณะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับกระบวนทัพของผู้บริหารใหม่อีกครั้ง

            อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรในระดับบริหาร 7 ตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับผู้บริหารได้เรียนรู้ และดำเนินงานในหน่วยงานที่แตกต่าง นำมุมมองใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงการทำงานเดิม และขยายความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายของธนาคาร และรอบด้านมากยิ่งขึ้น

            ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากธนาคารมีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงิน และมีความพร้อมในการปรับปรุงเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ไม่ใช่เพื่อการเติบโตด้วยผลกำไรสูงสุด (Most Profitable)

            อาทิตย์กล่าวว่า การหมุนเวียนงาน ในครั้งนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งของ SCB Transformation เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับองค์กร วัฒนธรรมที่คิดแล้วทำให้เกิดขึ้นจริง ด้วยความรวดเร็ว กล้าที่จะเปลี่ยนและไม่กลัวที่จะล้มเหลว นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงสปิริตของบุคลากรในระดับบริหารในการเป็นต้นแบบของผู้นำที่พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ

            ทั้งนี้ การหมุนเวียนงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แก่ระดับผู้บริหาร และแสดงให้พนักงานเห็นว่า ธนาคารกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มองว่าความผิดพลาดไม่ใช่ปัญหา แต่กลับมองว่า เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมา และสำหรับพนักงานเอง ก็มีโอกาสได้ทดลองทำงานในรูปแบบใหม่จากมุมมองของคนใหม่ๆ

 

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนเมษายน 2560 ฉบับที่ 420


Related News