ข่าวรอบวัน
กรุงศรีแจ้งผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/2560 จำนวน5.65 พันล้านบาท เติบโตเกือบ 10% จากไตรมาส1/2559

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/2560 ที่โดดเด่น จำนวน 5.65 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น9.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านฤดูกาลของการชำระคืนเงินให้สินเชื่อ โดยปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2560 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

 โดยในไตรมาส 1/2560 กรุงศรีมีกำไรสุทธิจำนวน5.65 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 495 ล้านบาท หรือ 9.6%เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2559 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและการลดลงของเงินสำรองเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2559 กำไรสุทธิไตรมาส 1/2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 489 ล้านบาท หรือ 9.5% ด้านเงินให้สินเชื่อ จำนวน1.43 ล้านล้านบาท ลดลง16.84 พันล้านบาท หรือ 1.2% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559

ทั้งนี้การลดลงของเงินให้สินเชื่อในไตรมาส 1/2560 มาจากปัจจัยด้าน ฤดูกาลในการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนาดใหญ่ และการหดตัวตามปัจจัยด้านฤดูกาลในการใช้จ่ายของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโตต่อเนื่องที่ 2.9% และ 2.0% ตามลำดับ

เงินรับฝากมีจำนวนทั้งสิ้น1.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น17.17พันล้านบาท หรือ 1.5% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2559 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำที่มีอายุน้อยกว่า1 ปี จำนวน23.05 พันล้านบาท ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่3.82%ในไตรมาส 1/2560สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนเงินทุนต้นทุนต่ำอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่2.33%ขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่143.0%

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรียังคงเดินหน้าสร้างความเติบโต โดยสามารถรายงานผลกำไรสุทธิที่โดดเด่นในไตรมาส 1/2560 ตอกย้ำการดำเนินภารกิจสำคัญในการขยายสินทรัพย์ ลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและการลดลงของเงินสำรอง สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล”

นายโกโตะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจ ในปี 2560 ว่า “จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกเราคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในทิศทางบวกในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่งและแนวโน้มการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้เราคาดว่าภาคการบริโภคจะขยายตัวโดยได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่ลดลง ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ธนาคารจึงยังคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่3.3%ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนต่อการขยายตัวของสินเชื่ออย่างครอบคลุมที่ 6-8% ในปี2560”    

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทยมีสินเชื่อรวม1.43ล้านล้านบาทเงินรับฝาก1.13ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.86ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 191.28พันล้านบาทหรือเทียบเท่า14.4% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.9%

 

 


Related News