ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานมอบรางวัล ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวด โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แนวเรื่อง คือ ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศิลปกรรมกรุงไทย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 81 ชิ้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. โดยจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช


Related News