ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพาณิชย์ร่วมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ในกิจกรรม “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์” เพื่อเชิญชวนพนักงานกว่า ๒๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทน์ตามรูปแบบที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน จำนวน ๗ แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมี กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ และอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงาน และจัดทำวีดิทัศน์วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดส่งอุปกรณ์เพื่อให้สาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารฯได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสานำความรู้เรื่องการจัดทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ไปสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย


Related News