วารสารการเงินธนาคาร
Young millionaires : ธานินทร์ แซมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง Setscope

ธานินทร์ แซมมณี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง

Setscope

 

ลงทุนหุ้นคุณภาพด้วย Setscope

ฟินเทคไทยบุกตลาดทุนโลก 

            ในโลกการลงทุนปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่นักลงทุนไทยรู้จักเป็นอย่างดีคือ Setscope (เซ็ทสโคป) ซึ่งช่วยแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน

            Setscope เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยผู้เป็น Software Engineer อยู่ในแวดวงการเงิน และเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นคือ ธานินทร์ แซมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กับ วิรัช ลีนะวงศ์อนันต์ Chief Technology Officer (CTO) โดยทั้งสองคนเล็งเห็นโอกาสในการใช้โปรแกรมเข้ามาวิเคราะห์หุ้น เพราะมองว่า การวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกจำเป็นต้องใช้เวลาและพลังความทุ่มเทค่อนข้างมาก จึงทดลองพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่จะประมวลผลข้อมูลทุกวันหลังตลาดหุ้นปิด และเริ่มส่งผลการวิเคราะห์นั้นให้กับเพื่อนๆ ภายในกลุ่ม จนกระทั่งพัฒนาเป็น Public Version ซึ่งมีทั้งส่วนที่คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ฟรีและส่วนของสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายแค่เพียงเดือนละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ

            ธานินทร์ แซมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Setscope เปิดเผยว่า Setscope ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Software Solution ที่วิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพื่อให้สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการลงทุนได้จริง โดยประมวลผลจากปัจจัยการลงทุนต่างๆ กว่า 70 ปัจจัย เช่น การเติบโตของรายได้และกำไร การลดลงของหนี้ ผลตอบแทนจากลงทุน เป็นต้น ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่า หากลงทุนในหุ้นตามการแนะนำของโปรแกรม Setscope จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 33% ต่อปี

 

ติดตามคอลัมน์ Young millionaires  ได้ในวาสารการเงินฉบับเดือน มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 422 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ : http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/MONEYANDBANKING

หรือในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News