วารสารการเงินธนาคาร
People : จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

จีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชู 4 เสาหลักพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

 

“หลักการคือประชาชนต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน และสามารถบริหารความเสี่ยงโดยประกันภัยได้ การที่จะทำให้ประชาชนเลือกทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น สมาคมต้องให้ความรู้กับประชาชนถึงหน้าที่ของประกันภัยว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่ง และสามารถที่จะเข้ามาดูแลประชาชนผู้ทำประกันได้”

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นเสาหลักพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน 4 เสาหลักสำคัญคือ ประชาชน ภาครัฐ สำนักงานคณะกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทสมาชิก พร้อมพัฒนาระบบไอทีรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย (ไทยแลนด์ 4.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน การบริการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้หารือกับบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขานรับนโยบายและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จีรพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท การบัญชี จาก Univercity of Texas at Austin, USA ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คนที่ 24 เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ในปี 2552-2556 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสมาชิกดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยมาแล้ว การรับตำแหน่งในสมัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของธุรกิจประกันภัย ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ว่าจะมีทิศทางอย่างไร

ปรับตัวรับธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0

จีรพันธ์กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับความสำคัญสู่การเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน โดยการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการทำงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อให้ก้าวทันในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในยุคดิจิทัลนี้ ธุรกิจประกันภัยต้องมีการปกป้องข้อมูลเพื่อไม่ใช้ถูกโจมตีจากอาชกรรมไซเบอร์ ที่ธุรกิจประกันภัยต้องลงทุนพัฒนาระบบเพื่อปกป้องข้อมูลของตนเอง โดยสมาคมจะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการพัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจมตีจากอาชกรรมไซเบอร์ในอนาคตด้วย

โดยสมาคมร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย ในการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการถูกโจมตีจากโลกไซเบอร์ รวมถึงวิธีป้องกันการโจมตีฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายขึ้นกับธุรกิจประกันภัยและฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาถึงแนวทางการป้องกัน การเยียวยา อย่างเหมาะสมต่อไป

“ในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดหวังให้บริษัทประกันภัยสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน การให้บริการ การป้องกันภัย การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการก้าวสู่การเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน”

 

ติดตามคอลัมน์ People ได้ในวาสารการเงินฉบับเดือน มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 422 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ : http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/MONEYANDBANKING

หรือในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News