วารสารการเงินธนาคาร
Exclusive Interview : อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

อภิรมย์ สุขประเสริฐ

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

.ก.ส. เริ่มต้นทศวรรษที่ 6

ก้าวสู่ Sustainable Bank

 

 

“วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ธ.ก.ส. จะดำเนินงานครบปีที่ 51 หรือเป็นการเริ่มเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายวางบทบาทเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Bank” 

            ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการผลัดเปลี่ยนผู้นำองค์กร โดยการแต่งตั้ง อภิรมย์ สุขประเสริฐ เป็นผู้จัดการคนใหม่ กองบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในระยะต่อไป

ด้านภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในระยะต่อไป อภิรมย์เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ธ.ก.ส. จะดำเนินงานครบปีที่ 51 หรือเป็นการเริ่มเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ของธนาคาร จึงถือเป็นโอกาสที่ ธ.ก.ส. จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารจนมาถึงทศวรรษที่ 5 ธนาคารวางบทบาทตัวเองเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท (Development Bank) ในทศวรรษที่ 6 ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายวางบทบาทเป็น ธนาคารเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Bank มุ่งเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

โดย ธ.ก.ส. จะเป็นธนาคารที่สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกองค์ประกอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อันดับหนึ่งคือ ลูกค้าต้องมีความยั่งยืน อันดับที่สอง สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน และอันดับที่สามคือ การทำให้องค์กร ธ.ก.ส. มีความยั่งยืน

และในภาพใหญ่ระดับประเทศ การขับเคลื่อนของ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย ที่มุ่งการเติบเติบโตจากภายในประเทศ ไม่ใช่พึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นหลักเหมือนช่วงที่ผ่านมา

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ได้ในวาสารการเงินฉบับเดือน มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 422 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ : http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/MONEYANDBANKING

หรือในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News