ข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.คลัง ร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 2

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Investment Infrastructure Bank: AIIB) ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 2พร้อมกับผู้ว่าการของประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น75 ประเทศ ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560


Related News