ข่าวประกัน
ตัวแทนไทยประกันชีวิตตบเท้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 34

ตัวแทนไทยประกันชีวิตตบเท้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 34 ไทยประกันชีวิตนำทัพตัวแทนยอดเยี่ยม 541 คน รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 34 ติดคุณวุฒิรางวัลระดับสากล QA, IQA, MDRT ทั้งระดับ TOP และ COT สะท้อนศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ หนุนความเชื่อมั่นผู้เอาประกันและธุรกิจประกันชีวิต 

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพราะคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิต ที่ต้องพัฒนาตนเองให้เป็น Life Partner หรือผู้วางแผนดูแลชีวิต ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี คือมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมผลักดันให้ตัวแทนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ทุกสภาวะการณ์

ซึ่งในปี 2560 นี้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือTNQA (Thailand National Quality Award)ครั้งที่ 34รวมจำนวน 541 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนที่ได้รับโล่รางวัลกิตติคุณ 15 ปี1 คน คือ คุณปรางทิพย์ ปัญญาดุจเพชร สาขาสุไหง-โกลก และตัวแทนที่ได้รับโล่รางวัลกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 3 คนได้แก่ คุณแก้ว คำมงคล สาขาน่าน, คุณชุลีพร เกณฑ์สาคู สาขาวาปีปทุม และคุณสมจิตต์ งามนิธิพร สาขาอโศก

โดยตัวแทนที่ได้รับรางวัล TNQA จากสมาคมประกันชีวิตไทย ยังถือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ IQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่ใช้เกณฑ์พิจารณาครอบคลุมในทุกด้าน คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าปีละ 30 ราย มีจำนวนเงินเอาประกันจากทุกผลงานไม่ต่ำกว่าปีละ 3.6 ล้านบาท เป็นเวลาสองปีต่อเนื่องโดยไม่รวมเบี้ยประกันกลุ่มและเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของบริษัทฯ อีกจำนวน 51 คน ได้รับคุณวุฒิ QA (Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA ที่สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรมได้ 100 % ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน

ดร.อภิรักษ์กล่าวว่า บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ตัวแทนไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table) จัดโดยสมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 378 คน โดยผู้พิชิตรางวัลนี้ต้องผ่านมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและการขายคือมีผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 2.3 ล้านบาท หรือมีค่านายหน้า (Commission) ปีแรก 1.2 ล้านบาท

ไม่เพียงเท่านั้น ในจำนวนนี้ยังมีตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับคุณวุฒิ MDRTระดับ Top of the Table (TOT) ซึ่งทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรกสูงถึง 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRTจำนวน 9 คน และมีตัวแทนได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับCourt of the Table (COT)ที่ทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 3 เท่าของคุณวุฒิMDRT จำนวน 26 คนซึ่งการได้รับรางวัลเหล่านี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรฝ่ายขาย ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทฯ อย่างยิ่ง


Related News