ข่าวประชาสัมพันธ์
PTTGC คว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับสากล The Asian Excellence Award 2017

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นผู้แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล  Asia’s Best CEO ในพิธีมอบรางวัล “7th  Asian Excellence Award Corporate Governance Asia 2017” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่า PTTGC เป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของภูมิภาคเอเชีย โดยในปีนี้ PTTGC ยังได้รับรางวัล Best Investor Relations Professional และรางวัล Best Investor Relations Company พิธีจัดขึ้น ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง


Related News