ข่าวรอบวัน
AIS นำแอพอสม.ออนไลน์ คว้ารางวัลระดับโลก

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไป ช่วยขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด Digital For Thais รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณะสุข ด้านเกษตรกรรม และผู้ประกอบการณ์ OTOP ด้านการศึกษา และ start up

ซึ่ง AIS ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ

โดยแอพพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 ( WSIS 2017 Prizes Winner) จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU ) และองค์การสหประชาชาติ ( United Nations : UN) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน และกระจายสู่พื้นที่ต่างๆอย่างเสมอภาค ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

ทั้งนี้ AIS ได้จัดการประกวดการใช้งานแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อนส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ. สต. และ อสม. มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นอสม. ออนไลน์ได้อย่างกว้างขวงและเต็มประสิทธิภาพ

โดยโครงการดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/aorsoomor และ Facebook Fanpage อสม.ออนไลน์


Related News