ข่าวรอบวัน
บลจ.ธนชาต จ่ายปันผล 3 กองทุนอสังหาฯ ไทยและต่างประเทศ

            บลจ.ธนชาต จ่ายปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อยังมีอนาคตหลังยิลด์ปรับตัวดีขึ้นมาก และดอกเบี้ยไทยไม่น่าขึ้นได้ในปีนี้ เหมาะทยอยเข้าลงทุน กระจายพอร์ตพร้อมรับรายได้สม่ำเสมอ

            นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงทำให้ผู้ลงทุนเริ่มไม่สบายใจ แต่ปัจจุบันราคา กองทุนอสังหาฯ เริ่มนิ่ง และอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยกลับมาอยู่ในระดับสูงประมาณ 6% ต่อปี (ข้อมูล ณ 14 มิ.ย. 60, Bloomberg) ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงต้นปี 2559 ที่จ่ายในระดับ 6.2% (Bloomberg) ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2.6% ต่อปี (ข้อมูล ณ 14 มิ.ย. 60, Bloomberg) ทำให้เห็นส่วนต่างผลตอบแทนจึงเริ่มน่าสนใจ

            และแม้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเข้าสู่ช่วงขาขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยภายในไทยคงจะอยู่ในระดับต่ำต่อไป ซึ่งในมุมหนึ่งก็เอื้อต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับค่าเช่ายังมีความต่อเนื่อง ทำให้ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยซื้อสะสม

            นอกจากกองทุนอสังหาฯ ในไทยจะเริ่มกลับมาน่าสนใจแล้ว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคก็น่าลงทุนเช่นเดียวกัน เพราะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอัตราผลตอบแทนในรูปของอัตราเงินปันผลของตลาดเอเชียยังคงสูงที่สุด (Dividend Yield) ทั้งนี้เพราะภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดเกิดใหม่และมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้มีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งในมุมมองด้านราคาถือว่ายังน่าสนใจ

            โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ 3 กองทุน คือ 1.กองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) 2.กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) และ 3.กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผล ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันทั้ง 3 กองทุน

            สำหรับกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ปิดสมุดในวันที่ 16 มิถุนายน 60 และจะจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.1125 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมา ก็จ่ายอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ 0.1-0.125 บาทต่อหน่วย

            ส่วนกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ก็ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 16 มิถุนายน 60 เช่นกัน และจะ จ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย  และกองทุนนี้ก็จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในอัตรา 0.1 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) ได้ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 15 มิถุนายน 60 และจะจ่ายในวันที่ 29 มิถุนายน 60 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย ซึ่งถือเป็นการจ่ายปันผล เป็นครั้งแรก


Related News