ข่าวรอบวัน
มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017

บรรยายภาพ (จากซ้าย) สมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงาน Money & Banking Awards 2017 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ได้แก่ ชาติชาย พยุหนาวีชัย รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 (Financier of the Year 2016) และรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2560 (Best Retail Bank of the Year 2017) อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2560 (Bank of the Year 2017), สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (Best Public Company of the Year 2017) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (Best Public Company of the Year 2017) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

นอกจากนี้ ยังมี รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 และรางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศ "Money & Banking Awards 2017" เป็นรางวัลเกียรติยศที่ วารสารการเงินธนาคาร มอบให้แก่ นักการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล


Related News