วารสารการเงินธนาคาร
People : ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

ดอน จรรย์ศุภรินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

 

ใช้ปรัชญาผสานเทคโนโลยี

บริการแบบเครือข่ายระดับโลก

 

             ปัจจุบัน ภาพการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Wealth Management)ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต่างเข้าทำตลาดในกลุ่มนี้กันมากขึ้น และท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดก็เป็นความท้าทายของผู้บริหารของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่จะวางกลยุทธ์ให้สามารถเอาชนะใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด

             เช่นเดียวกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ที่พยายามชูความเป็นมืออาชีพในด้านบริการบริหารความมั่งคั่ง ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้โกลด์” และปัจจุบันหน้าที่ในการดูแลสายงานนี้เป็นของ ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ลูกหม้อของซิตี้แบงก์ที่ร่วมงานมานาน 14 ปี

             ดอน เป็นส่วนหนึ่งที่นำดิจิทัลเข้ามาผสานกับความเป็นเครือข่ายสถาบันการเงินระดับโลกที่จะสร้างความแตกต่างในธุรกิจ Wealth Management ในประเทศไทย และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบุคคลธุรกิจ ดูแลภาพรวมของธุรกิจ Retail Banking ของซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ด้วยวัย 37 ปี นับว่าเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว

             ดอนเล่าว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การทำงานในฝ่ายบุคคลธุรกิจ ที่ดูแลเรื่อง Wealth Management นั้นสนุกมาก เพราะหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นในตลาด ทั้งเรื่องการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท และพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความเข้าใจในเรื่องการเงินการลงทุนดีกว่าสมัยก่อน ทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างหลากหลาย

             ปัจจุบัน เทคโนโลยีกำลังมีบทบาทที่สำคัญ และธนาคารเองก็กำลังมุ่งเน้นไปในเรื่องนี้เช่นกัน ในเดือนเมษายน 2560 ซิตี้แบงก์ในประเทศไทยได้นำระบบโทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์” (Total Wealth Advisor : TWA) เครื่องมือวางแผนการเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดมาให้บริการลูกค้าในประเทศ

             การลงทุนในยุคแรกนักลงทุนมักจะอิงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามสถานการณ์นั้น ในยุคถัดมาจะเริ่มมีการสร้างรูปแบบการลงทุนในรูปแบบของ Portfolio ขึ้นมาเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ดีขึ้นกว่ายุคเดิม แต่ TWA เป็นเครื่องมือการลงทุนยุคใหม่ที่จะนำเป้าหมายทางการลงทุนของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่อาจต่างกันในแต่ละช่วงเวลา และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

“การแข่งขันของธุรกิจ Wealth Management เป็นการแข่งขันในเรื่องศักยภาพที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธภาพให้แก่ลูกค้า จึงเป็นที่มาที่ทำให้ธนาคารพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก ซิตี้ กรุ๊ป เพราะนี่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนนอกเหนือจากเรื่องบุคลากรและบริการ”

 

ติดตามคอลัมน์ People ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน กรกฎาคม 2560 ฉบับที่ 423 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News