วารสารการเงินธนาคาร
CEO Talk : อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ปตท. บุกธุรกิจ Non-Oil

ปั้น PTTOR ผงาดอาเซียน

                                               

            กระบวนการจัดตั้ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited) หรือ PTTOR และนำเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นยุทธศาสตร์ก้าวสำคัญของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี 2560

            อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เล่าถึงที่มาของการโอนธุรกิจไปยัง PTTOR ว่า เนื่องจากกลุ่ม ปตท. มีหน่วยธุรกิจอยู่หลายหน่วย ซึ่งหน่วยธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกดำเนินกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่ตลาดเปิดเสรีให้เอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงดำเนินการจัดตั้ง PTTOR เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและขยายศักยภาพการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

            “การแยกธุรกิจออกมาจัดตั้งเป็น PTTOR มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ซึ่งปัจจุบันปริมาณผู้ค้าและสถานีบริการน้ำมันมีมากเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยที่รัฐไม่จำเป็นต้องแทรกแซง โดยจากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานพบว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณกว่า 40 ราย มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันประมาณ 20,000-30,000 แห่ง และ ปตท. มีสัดส่วนสถานีบริการน้ำมัน ประมาณ 1,500 แห่งเท่านั้น”

            สำหรับการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อรรถพลกล่าวว่า จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นในการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยนำแบรนด์ไทยไปบุกตลาดพร้อมกับคู่ค้าหรือพันธมิตร ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

 

 

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน กรกฎาคม 2560 ฉบับที่ 423 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News