วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
3 ค่าใช้จ่าย + 1 ปัจจัย ต้องเตรียมไว้ เพื่อชีวิตสุขสบายเหนือมาตรฐาน ในวัยเกษียณ

จากปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่มีเงินเพียงพอหลังเกษียณ ทำให้หนึ่งในเป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมี คือ การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณเราจะไม่มีรายได้แต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ได้หยุดไปด้วย ซึ่งการวางแผนเกษียณควรเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายว่าต้องการมีเงินเท่าไรเพื่อให้เพียงพอกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยามที่ไม่มีรายได้แล้ว

หากใครที่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะตั้งเป้าไว้เท่าไร สามารถเริ่มจากหลักการง่ายๆ ด้วยการประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ประกอบกับการคาดการณ์จำนวนปีที่เราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยสูตรการคำนวณง่ายๆ อาจจะประเมินจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อเราเกษียณอายุค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง

สำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตหลังเกษียณแบบสุขสบาย ก็ต้องเพิ่มทางเลือกที่จะมีชีวิตดีกว่ามาตรฐานเข้าไปโดยตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น มีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร เป็นต้นซึ่งค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเหมือนกัน

2. งบสำหรับการท่องเที่ยวและสังสรรค์ สำหรับคนที่ต้องการมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขมากขึ้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวก็ค่อนข้างสะดวกและหากเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เราก็สามารถมีชีวิตท่องเที่ยวแสนสบายโดยไม่ต้องกังวลถึงภาระต่างๆ

3. การดูแลสุขภาพและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้น คือ ความเจ็บป่วย แต่เราเลือกได้ว่าในเวลานั้นเราอยากอยู่แบบสุขสบายมีคนดูแล หรืออยู่ตามอัตภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกที่เราตัดสินใจเองได้โดยเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพ

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณและเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ค่อนข้างยากคือ จำนวนปีที่เราจะใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณ แนะนำว่าเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้จากอายุของรุ่นปู่ย่าตายายหรืออายุเฉลี่ยของคนในครอบครัวก็ได้ เพื่อให้สามารถนำมาคำนวณร่วมกับค่าใช้จ่ายต่อปีรวมเป็นเป้าหมายเงินก้อนเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยามเกษียณ

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเผื่อปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญไว้อย่างหนึ่ง คือ เราอาจจะมีชีวิตอยู่นานกว่าที่คาดการณ์

 

โดย ฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด


Related News