ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการ ติดปีกเติมฝันแบ่งปันให้น้อง เติมเต็มการศึกษาแก่เยาวชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การทดลองทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิชาการเกษตร  เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น รองเท้านักเรียน และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ภายใต้โครงการ ติดปีกเติมฝันแบ่งปันให้น้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสี  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนชุมพรนาเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านชมสอาด ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นโดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานการรับมอบ


Related News