ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลดีเด่นระดับเอเชีย

นางภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า และ นายพิธาน โรจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานดิจิทัล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลดีเด่น ด้าน CSR initiative of the year (กิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น) และด้าน Digital Insurance Initiative of the Year (ผลงานดิจิทัลดีเด่น) จาก Insurance Asia Awards 2017 โดยทั้ง 2 รางวัลนับเป็นรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ จากการคัดเลือกของกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตทั่วทวีปเอเชีย 


Related News