Who 's Who
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานควบ AYUD และ SAGI

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือ President & CEO บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD บริษัทแม่ ซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย แทน นายโรวัน ดี อาซี่ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้ครบเกษียณอายุงานไปเมื่อเร็วๆนี้

นายอานนท์ มีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยมาเกือบ 30 ปี โดยเริ่มทำงานที่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้น นายอานนท์ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และได้พัฒนายอดขายการประกันภัยนอนมอเตอร์ ถึงระดับเบี้ยประกันภัย 3,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่กี่ปี และกลับสู่ บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) อีกครั้งในตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในปี 2554 และริเริ่มนำข้อมูลแผนที่ GISTDA ซึ่งระบุพื้นที่น้ำท่วมมาใช้กับงานประกันภัยเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่พอดี ต่อมาท่านก็ได้กลับไปร่วมงานกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกครั้งในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ  

 


Related News