วารสารการเงินธนาคาร
People : พงษ์ธร ถาวรธนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

พงษ์ธร ถาวรธนากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ดันโมเดลโบรกเกอร์กึ่ง Fintech

ชู Private Fund รูปแบบที่เข้าถึงได้

“เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ต้องไปอยู่บนชั้นวางที่ดี คือ ช่องทางการเสนอขาย เราจึงเริ่มต้นจากการร่วมมือกับกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าประกันอาจจะยังไม่ได้ลงทุนอย่างจริงจัง หรือมีบางส่วนที่ซื้อหุ้นเองบ้าง ขณะที่เรามี Private fund ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนได้”

ในยุคที่ธุรกิจการเงินถูกท้าทายด้วยการเกิดขึ้นของ Fintech และ Startup ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เริ่มปรับรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อรองรับคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกนี้

            โดยผู้บริหารที่เข้ามารับหน้าที่ในการพา เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ เปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายใหม่ที่วาง Position เป็นบริษัทหลักทรัพย์กึ่ง Fintech คือ พงษ์ธร ถาวรธนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

            พงษ์ธร เล่าถึงประสบการณ์ในแวดวงการลงทุนว่า หลังจากเรียนจบสถาปัตย์และทำงานด้านออกแบบระยะหนึ่งก็ได้ผันตัวเองมาทำงานสายการเงิน โดยเริ่มมาทำงานที่เมอร์ชั่นฯ จากนั้นมีโอกาสได้ไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับลงทุนโดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันให้ตนเองสอบ CFA ต่อมาจึงได้โอกาสทำงานฝ่าย Private Fund ที่ บลจ.กรุงไทย จนกระทั่งเป็นผู้จัดการกองทุน

            ในช่วงปี 2016 ซึ่งเป็นช่วงที่ Fintech กำลังเติบโตมากในประเทศไทยก็ไปร่วมงานกับ Finnomena ซึ่งทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ Fintech และ Startup หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับเมอร์ชั่นฯ อีกครั้งและได้เสนอแผนธุรกิจทิศทางใหม่เพื่อให้ตอบรับโจทย์ในอนาคต โดยยังคงยึดแนวทางการทำธุรกิจเดิมของ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ที่จะค่อนข้าง Focus เน้นเฉพาะสิ่งที่เราถนัดและมีประสบการณ์ เท่านั้น ซึ่งคือการเน้นขยายธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลที่ดีที่สุดแบบ Tailor Made 

            “แนวทางใหม่ในการทำธุรกิจของ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ คือ การเป็น บล. กึ่ง Fintech ที่บริหารจัดการด้วยต้นทุนต่ำ เน้นการเติบโตอย่างเร็ว และมุ่งขยายธุรกิจการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund”

 

ติดตามได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกันยายน 2560 ฉบับที่ 425 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ 

หรือในรูปแบบดิจิทัล :  https://goo.gl/U6OnIi


Related News