ข่าวประชาสัมพันธ์
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบสินไหมทดแทน แก่พนักงาน จำนวน 432,000 บาท

นายไมค์ แพล็กซ์ตัน (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวีรภัทร สภากาญจน์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทน จำนวน 432,000 บาท แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ คุณสินีนุช คำธะนี  พนักงานของบริษัทฯที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของบริษัทฯที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความใส่ใจต่อคนรอบข้าง และพร้อมใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่

 


Related News