ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนชาตเปิดรับจองหนังสือ “ธนบัตร ร.๙ – ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับจองหนังสือ “ธนบัตร ร.๙-๗๐ ปีใต้ร่มพระบารมี” ที่จัดพิมพ์โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ด้านการสะสมธนบัตรไทย ให้แก่นักสะสมธนบัตรรุ่นหลังต่อไป โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ธนาคารธนชาตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ราคาจำหน่ายพิเศษในช่วงสั่งจอง เล่มละ 999 บาท จากปกติ 1,200 บาท โดยทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะเป็นผู้จัดส่งหนังสือให้แก่ผู้จองผ่านขนส่งเอกชนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

หนังสือ “ธนบัตร ร.๙-๗๐ ปีใต้ร่มพระบารมี” มีขนาด 30.5 x 24 เซนติเมตร หน้าปกแข็ง พิมพ์พิเศษปั๊มสีทองเค 4 สีทั้งเล่ม เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 128 แกรม จำนวน 416 หน้า น้ำหนักหนังสือ 2.4 กิโลกรัม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) โทรศัพท์ 02-016-5555 ต่อ 2003, 2004, 2778 หรือ 091-123-1111 วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 น.-17.00 น. หรือ Line ID : mocashop


Related News