บทวิเคราะห์
บ้านพักผู้สูงวัย: ช่องทางตลาดใหม่สำหรับนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในภาวะที่บ้านจัดสรรและอาคารชุดขายได้ยาก ขายช้า  การฉีกแนวมาสร้างบ้านผู้สูงวัย ซึ่งอาจเป็นห้องชุด หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องในบ้านเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้สูงวัย อาจเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้

สินค้าที่ควรดำเนินการได้แก่:

  • บ้านพักผู้สูงวัยที่ยังช่วยตนเองได้ดี
  • บ้านพักผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองได้บางส่วน
  • บ้านพักผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ (ติดเตียง)
  • บ้านพักสำหรับระยะสุดท้ายของชีวิต

นอกจากนี้ยังอาจพ่วงบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้พักฟื้นไข้จากโรงพยาบาล หรืออาจเป็นที่พักใกล้โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที เป็นต้น

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สิ่งสำคัญในการดำเนินการก็คือ  

  1. โอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แทนที่จะอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย ก็มาเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สูงวัย
  2. ทักษะของนักวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัย ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญและจำนวนนักวิชาชีพที่เพียงพอ
  3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ เป็น Market Niche ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการพัฒนาที่อยู่อาศ้ยทั่วๆ ไป ซึ่งกำลังล้นตลาดอยู่ในเวลานี้

ยิ่งกว่านั้นในส่วนของผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนปล่อยเช่าได้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องมาอยู่อาศัยเองในช่วงแรกๆ ของการลงทุนนั่นเอง

--------------

เรื่องโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA)

ภาพโดย Asierromero / Freepik


Related News