ข่าวรอบวัน
รับรางวัลสุดยอด CEO “Global CEO Excellence Award 2017”

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) รับรางวัล Global CEO Excellence Award 2017 ซึ่งจัดโดย AI Global Media Ltd. ผู้ผลิตนิตยสาร CEO Monthly ประเทศอังกฤษ โดยคัดเลือก CEO จากบริษัทฯที่มีประวัติ และผลงานดีเด่น จากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสุรพงษ์ได้รับการเสนอชื่อ และรับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล CEO ดีเด่น ในธุรกิจ ประเภท ระบบขนส่งมวลชน ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และของประเทศไทย 


Related News