Money Tips
5 สัญญาณอันตราย พนักงานป่วยทางการเงิน

หากเราเริ่มไม่สบาย ร่างกายจะมีการส่งสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ล่วงหน้า ช่วยให้เราได้ระมัดระวังและเร่งรักษาสุขภาพกันให้ลดความเสี่ยงจากความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ที่เห็นได้บ่อยคือ ในช่วงเวลาที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด หลายองค์กรก็มีการจัดสวัสดิการการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับพนักงานรวมถึงครอบครัว เป็นการดูแลทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงานให้ลดความเสี่ยงจากโรคภัยทางกายได้ดีขึ้น

ส่วนเรื่องความเจ็บป่วยทางการเงินของพนักงาน ต้องเริ่มจากการป้องกันเช่นกัน

หลายองค์กรมีโครงการช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว

หลายกรณีก็สามารถช่วยพนักงานพอได้บ้างแม้จะยังไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไร

หลายๆกรณีที่กว่าองค์กรจะรู้ว่าพนักงานมีปัญหาก็ช่วยพนักงานไม่ทันเสียแล้ว

ทุกวันนี้หลายองค์กรต้องเสียบุคคลากรที่มีคุณภาพที่ดีไปด้วยเหตุผลทางการเงินของพนักงาน โดยที่องค์กรอาจจะไม่รู้เลยว่าความเจ็บป่วยทางการเงินนี้เองเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาของพนักงานหลายๆคน เพราะส่วนมากพนักงานที่มีปัญหาทางการเงินมักไม่อยากเปิดเผยให้โลกรู้

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือการที่พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความรู้ความสามารถ และเต็มกำลัง และสำหรับพนักงานการจะทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นหมายถึง การที่พนักงานต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดีพอ ปัญหาทางการเงินนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกายและใจของพนักงานโดยตรง ขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตลดลงและแน่นอนว่ากระทบกับขวัญกำลังในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางการเงินของพนักงานโดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาต่างระบุตรงกันว่า หนึ่งในสาเหตุแห่งความกังวลใจอันดับต้นๆ ของพนักงาน ก็คือปัญหาความกังวลเรื่องการเงิน ด้วยบริบทปัญหาสุขภาวะทางการเงินในเมืองไทยและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กร ประเทศไทยดูจะไม่ต่างกัน

ส่วนใหญ่ปัญหาทางการเงินจะเริ่มจากมีปัญหาเล็กๆ แต่มีการจัดการปัญหาไม่ถูกจุด ทำให้ปัญหาบานปลายลุกลามและกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวในที่สุด คงจะเป็นการดี หากองค์กรสามารถจับสัญญาณได้ว่า พนักงานกำลังเครียด หรือมีความกังวลทางการเงินอยู่หรือไม่และในระดับใด เพื่อจะได้วางแผน หาแนวทางป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนปัญหาจะบานปลาย  มาดูกันครับ

5 สัญญาณอันตราย พนักงานป่วยทางการเงิน

  1. อัตราการลาออกของพนักงานสูง จากปัญหาทางการเงินของพนักงาน
  2. ความเครียดจากความเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล และการขาดงานโดยไม่ลา ความเครียดเรื่องเงินจะส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและใจ รวมถึงพนักงานมีการขาดงานอย่างกระทันหันเพื่อไปแก้ไขปัญหาทางการเงินของตนเอง
  3. พนักงานมีปัญหาเรื่องขวัญและกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพของผลงาน เมื่อกังวลเรื่องเงินพนักงานจะไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และอาจต้องใช้เวลางานไปจัดการกับเรื่องการเงินส่วนตัว
  4. พนักงานมีระดับความพอใจต่อค่าจ้างค่าตอบแทนที่ต่ำ รวมถึงโครงการการดูแลสุขภาวะด้านอื่นๆ ที่บริษัทจัดเตรียมให้ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวที่มี ทำให้พนักงานไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่ได้รับ
  5. พนักงานไม่เข้าร่วมโครงการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทเตรียมให้ ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นความสำคัญของโครงการเหล่านั้น ด้วยปัญหาที่มีในปัจจุบันทำให้พนักงานไม่มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมหรืออยากเข้าร่วมโครงการต่างๆ และเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาก็ยิ่งยากในการออกจากปัญหานั้น

ลองดูนะครับว่า มีสัญญาณเหล่านี้ในองค์กรของคุณบ้างหรือไม่

ถ้ามี...คงถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ความสำคัญในการเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงิน (Financial Wellness) แก่พนักงานในองค์กรอย่างจริงจังเสียที

ครั้งหน้าเราจะมาดูกันต่อครับว่า แล้วการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงิน (Financial Wellness) นี้คืออะไรและครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

 

โดย ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ และ ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ แม็กเน็ท จำกัด

ภาพ Designed by katemangostar  Freepik

 


Related News