ข่าวรอบวัน
ธ.ก.ส.จัดงานอุปสมบทหมู่พนักงานถวายเป็นพระราชกุศล

ธ.ก.ส.จัดอุปสมบทหมู่พนักงานจำนวน 89  คน  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ


นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.ได้น้อมนำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ มาเป็นแกนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาภาคชนบท เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรกอปรกับช่วงเดือนตุลาคม 2560  เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคตและพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.น้อมถวายความอาลัย

โดยอุปสมบทหมู่พนักงาน ธ.ก.ส.จำนวน 89 คน  เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมตั้งปณิธานสานต่อคำสอนพ่อสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆของธ.ก.ส. เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมอุปสมบทหมู่พนักงานธ.ก.ส. ในครั้งนี้ มีผู้บริหารรับสูง คือ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการธนาคาร และนายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ อดีตรองผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปพร้อมกับพนักงานที่ตั้งปณิธานในการอุปสมบทครั้งนี้ด้วยโดยกิจกรรมจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อประกอบพิธีปลงผมและเทศน์สอนนาค ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน และในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  พิธีแห่นาค จาก อาคาร ธ.ก.ส.นางเลิ้งไปวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อประกอบพิธีบรรพชาสามเณร89 รูป และอุปสมบทตามลำดับ  ระยะเวลาการอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560  รวม 15 วัน

ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสวดและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเบญจมบพิรดุสิตวนาราม ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.59 น. และออกบิณบาต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.59 น. ก่อนถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Related News