ข่าวประกัน
ธนาคารกรุงเทพ จับมือเอไอเอ ประกาศความร่วมมือระยะยาวในการให้บริการแบงก์แอสชัวรันส์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ท่สีดุ ในภูมิภาคเอเชียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภทของเอไอเอให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยผ่านเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการอื่นๆ ของธนาคารท่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ทันสมัย และหลากหลายของเอไอเอต่อลูกค้าของธนาคารจำนวนหลายล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าบุคคลที่กว้างขวางลำดับต้นๆ ในประเทศไทย ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงเครือข่ายสาขาประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “ลูกค้าของธนาคารในปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับการสะสมความมั่งคั่ง การออมเพื่ออนาคต และการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว โดยธนาคารและเอไอเอจะผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกแผนบริหารการเงินท่ีเหมาะสมที่สุดสำหรับทุกช่วงชีวิต ซึ่งความร่วมมือกับเอไอเอจะทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการออมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าของธนาคาร  โดยเอไอเอจะนำเอาศักยภาพในการให้บริการแบงก์แอสชัวรันส์ในระดับภูมิภาค และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในประเทศไทยมาให้การสนับสนุนธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ที นัสมัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อนำเสนอความคุ้มครองจากบริการประกันชีวิตและการออมระยะยาวให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

นาย อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการเงินซึ่งได้รับความเชื่อถือและมีความมั่นคงในระดับสูงในประเทศไทย 2 สถาบันได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยมายาวนาน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองและแผนการออมในระยะยาวแก่ลูกค้าของธนาคาร

เอไอเอถือว่าการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ และบริษัทเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ที่ยั่ังยืนในระยะยาวสำหรับลูกค้า บุคลากร และผู้ถือหุ้น”

นาย ตัน ฮาค เลห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ของเอไอเอในประเทศไทย ควบคู่ไปกับช่องทางตัวแทนที่บริษัทดำเนินการมายาวนานและเป็นผู้นำในตลาดนี้ในขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้เอไอเอได้สนับสนุนคนไทยอีกเป็นจำนวนมากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว”

คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับเอไอเอจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างความตระหนักของประชาชนถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน และขยายธุรกิจประกันชีวิตจากฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสององค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนใหญ่ แก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพต่อไป ในการทำข้อตกลงความร่วมมือกับเอไอเอในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมีบริษัท Citigroup Global Markets Asia เป็นบริษัทที่ปรึกษา ส่วนเอไอเอมีบริษัท Evercore Partners International LLP เป็นบริษัทที่ปรึกษา

 

กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมแข่งแบงก์แอสชัวร์รันส์

 

ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า “การที่ “ธนาคาร” มีพันธมิตรในการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มและช่วยพัฒนาสินค้าที่หลากหลายขึ้นในการให้บริการต่อลูกค้าธนาคาร อีกทั้งช่วยพัฒนาและเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่ “ธนาคาร” ถือเป็นประโยชน์ต่อ “ธนาคาร” และกลุ่มพันธมิตรในระยะยาว ที่จะสามารถเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันให้บริการลูกค้า “ธนาคาร” ได้ดียิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจโดยรวมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายทางการ ที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินทำธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคอีกด้วย”


Related News