ข่าวประชาสัมพันธ์
KTB SMEs Business Matching and Networking THAI - MYANMAR

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “KTB SMEs Business Matching and Networking THAI - MYANMAR” ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นำนักธุรกิจชาวเมียนมา มาเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย โดยมี นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ


Related News