COVER STORY
Cover Story : 5 คีย์แมนเศรษฐกิจการเงินไทย

เผยปี 2561 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง คาดจีดีพีพุ่ง 4% ผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมทุ่มอัดฉีดเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน ดัน 4 ล้านคน พ้นเส้นความยากจน ด้านตลาดเงินชี้ระบบการเงินไทยยังต้องเฝ้าระวังความเปราะบางจากความเสี่ยงของระบบการเงินและการเมืองโลก ฝั่งตลาดทุนหนุนตัวกลางเชื่อมประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินการลงทุน เน้นเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยทุกสำนักเศรษฐกิจต่างให้ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีพีพี) ไว้ในกรอบ 3.5-4.6% สำหรับภาพของเศรษฐกิจการเงินไทยในปี 2561 นั้น วารสารการเงินธนาคาร สัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกกับ 5 คีย์แมนเศรษฐกิจการเงินไทย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นายระพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและผู้รับผิดชอบดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในปี 2561 เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมมาตรการสนับสนุน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคเอกชนเป็นอย่างมากเพื่อกระตุ้นการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของคนไทยและภาคเอกชนไทยดีขึ้นโดยลำดับ ประกอบกับการส่งออกที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ทำให้ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวได้ถึง 4.3% และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 โดยจีดีพีจะเติบโตได้ถึง 4%

สำหรับนโยบายเศรษฐกิจในช่วงปี 2561 จะเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาคน ฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน พร้อมให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ต้องบูรณาการให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

 

ติดตามคอลัมน์ Cover Story ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน มกราคม 2560 ฉบับที่ 429 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking