ข่าวประชาสัมพันธ์
วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” พร้อมกันนี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสา ยังได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงร่วมออกบูธกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนที่กำลังรอขึ้นรถเดินทางได้ร่วมสนุกอีกด้วย ณ สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณอาคารผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุดังกล่าว บริษัท ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทขนส่ง จำกัด และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน โดยเข้มงวดกวดขันพนักงานขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปลอดจากแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ” หรือ “ประกันภัย 100” มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุด้วยเบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียง 100 บาทต่อปี ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท


Related News