บทวิเคราะห์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย ครัวเรือนมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับเป็นสัญญาณบวกต่อการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย ครัวเรือนไทยมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 นับเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันทางด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ที่ลดลง ประกอบกับครัวเรือนมีความคาดหวังถึงรายได้ที่ดีขึ้นในปี 2561

ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเดือนธ.ค. 2560 ปรับตัวลดลงเป็นปกติของทุกๆ ปีตามการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ซึ่งเมื่อตัดรายการค่าใช้จ่ายออก ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในด้านอื่นๆ ก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนพ.ย. 2560

มุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้า ยังต้องติดตามในประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่จะเป็นปัจจัยกดดันรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร อีกทั้งยังต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2561 ในวันที่ 17 ม.ค. 2561

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking