วารสารการเงินธนาคาร
People : ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย

ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงาน Global Business Development and Strategy

ธนาคารกรุงไทย

 

จากโลกวิชาการสู่โลกธุรกิจ

เชื่อมต่อ 3 เสาหลักกำหนดกลยุทธ์

หลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพให้กับประเทศนั้น ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส ได้เป็นหนึ่งในบุคลากรในเศรษฐกิจมหภาคที่ตัดสินใจก้าวลงมาสัมผัสโลกธุรกิจจริงตามนโยบายนั้น ด้วยการเข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยในฐานะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy

ย้อนกลับไปในเรื่องการศึกษา ดร.รุ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Harvard University ในสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Massachusetts Institute of Technology ในสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้น ดร.รุ่งเริ่มต้นการทำงานที่ ธปท.และหมุนเวียนหน้าที่อยู่ภายในสายงานด้านเสถียรภาพการเงินทั้งเคยตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ซึ่งเป็นสายงานด้านการใช้นโยบาย โดยนำอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกกำหนดมาปรับใช้จริงและมีหน้าที่ดูแลควบคุมตลาดการเงินในฐานะผู้เล่นใหญ่ด้วย

 ส่วนอีกหน้าที่ใน ธปท. ที่ ดร.รุ่งได้มีประสบการณ์มานั้นคือผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งเป็นสายงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย โดยจะดูสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อนำมากำหนดนโยบายดอกเบี้ย นอกจากนี้ ดร.รุ่งยังเคยเป็นโฆษก ธปท.อีกด้วย

Guide-Drive-Enable

3 เสาหลักกำหนดกลยุทธ์

เมื่อได้เข้ามาเริ่มบทบาทใหม่ในธนาคารกรุงไทยจนถึงปัจจุบัน ดร.รุ่งมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีส่วนขับเคลื่อนอย่างไร ซึ่งยุทธศาสตร์หลักของธนาคารที่เรียกว่า เขาสามลูก ยังคงมีอยู่ แต่จะรวบทั้งสามลูกเข้ามาเป็นลูกเดียวเพื่อให้เดินหน้าได้เร็วขึ้น ส่วนแนวทางเดิมคือ เน้นการซ่อมสร้างพื้นฐานและพยายามปิดช่วงห่าง (Gap) กับคู่เทียบยังคงเดินหน้าต่อไป แต่ต้องขับเคลื่อน Future Banking ที่จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ขององค์กรไปพร้อมกัน

สำหรับเรื่องดิจิทัลซึ่งเป็นอนาคต ธนาคารกรุงไทยจะเน้นการปรับโฉมใหม่ เพราะแม้จะเริ่มช้าแต่ย่อมหลีกเลี่ยงกระแสนี้ไม่ได้ แม้แต่วงการธนาคารทั้งโลกต้องมุ่งหน้าไปทางนี้ แต่สำหรับกรุงไทย ต้องทำให้เรื่องดิจิทัลนั้นสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด และเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

โดยการเดินหน้าเรื่องดิจิทัลนั้น ธนาคารต้องย้อนดูธุรกิจและฐานลูกค้าของตัวเองประกอบกันด้วย โดยเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยีของลูกค้าที่ต้องพิจารณาว่าลูกค้าธนาคารว่ามีการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด และหากจะปรับต้องเป็นแนวไหน หรือแม้แต่เรื่องของสาขาธนาคารก็ต้องให้ปรับให้สอดคล้องกับฐานลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่

ดร.รุ่งบอกด้วยว่า ที่ผ่านมา สิ่งที่เป็นช่องโหว่ของธนาคารกรุงไทยในอดีตคือเมื่อสร้างสิ่งใหม่แล้วอาจจะยังไม่ดึงดูดใจลูกค้ามากที่ควร แต่สิ่งใหม่ที่ทำแล้วสร้างความน่าสนใจก็มีเช่น บัตร Krungthai Travel Card ที่ทำออกมาแล้วก็ได้รับความสนใจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องทำให้มากขึ้น และมีหลายเรื่องอาจจะออกมาหลังคนอื่นแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีกว่า

ในด้านจุดแข็งของธนาคารกรุงไทยคือ มีโอกาสจากภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือภาครัฐ แต่กรุงไทยอาจใช้โอกาสนั้นไม่เต็มที่ จากนี้ไปธนาคารต้องตอบสนองนโยบายของรัฐไปพร้อมกับนำข้อมูลที่ได้จากงานเหล่านั้นมาต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองด้วย

ขณะที่จุดอ่อนของธนาคารคือ กรุงไทยมีขนาดขององค์กรที่ใหญ่และมีหน้างานกว้างทำให้คนในองค์กรมุ่งเน้นงานเฉพาะหน้าของตัวเอง จึงต้องสลายกำแพงที่กั้นหน้าที่ของคนในองค์กรนั้นออก เพราะองค์กรที่มีการหมุนเวียนงานในองค์กรน้อย จะทำให้คนในองค์กรไม่เห็นงานของอีกฝ่ายหากอนาคตสามารถหมุนเวียนงานได้จะเปิดมุมมองช่วยทลายจุดอุดตันในองค์กรได้มากขึ้น

ดร.รุ่งเล่าอีกว่า ในเชิงโครงสร้างองค์กรปัจจุบันธนาคารกรุงไทยสามารถเดินตามแนวทางที่ยุทธศาสตร์วางเอาไว้ได้ เพียงแต่ต้องทำเพิ่มโดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทีมงานตระหนักและรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าคืออะไร เพราะหากภายในองค์กรไม่เข้าใจบทบาทของตัวเอง และไม่มีการเตรียมพร้อมก็ย่อมแข่งกับคนอื่นไม่ได้

“ต้องมีวิธีสื่อสารให้คนในองค์กรรู้ว่าแต่ละคนสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนไปถึงจุดหมาย แม้จะมีบางเรื่องขับเคลื่อนได้ช้าก็ต้องจัดการ และด้วยการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารผสมเอกชนกับรัฐหรือ Hybrid Bank ที่มีบางอย่างซับซ้อนก็ต้องอาศัยเวลา แต่พยายามทำให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

 

ติดตามคอลัมน์  People ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมิถุนายน 2561 ฉบับที่ 434 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking