banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

Who ‘s Who

“พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของกองทุนบัวหลวง

22/02/2017

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป [อ่านต่อ]

วีเอ็มแวร์ แต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย

08/02/2017

วีเอ็มแวร์ อิงค์ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนส โมบิลิตี้ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในวงการไอที นายเอกภาวิน [อ่านต่อ]

เจนเนอราลี่ประกาศแต่งตั้ง Roberto Leonardi เป็น Regional Officer ของเอเชีย

02/02/2017

กลุ่มเจนเนอราลี่ได้ประกาศแต่งตั้ง Roberto Leonardi เป็น Regional Officer ของภาคพื้นเอเชียอย่างเป็นทางการ โดยจะรายงานตรงต่อ Frédréric de Courtois ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Global BusinessLines & International และจะรับผิดชอบในส่วนของการขยายธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจของเจนเนอราลี่ประกันชีวิต [อ่านต่อ]

กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

31/01/2017

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วยภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า ดร.อุกฤษฏ์ศรีดโรมนต์ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน [อ่านต่อ]

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) แต่งตั้ง ไมเคิล รีด นั่งเก้าอี้ CEO

24/01/2017

แมนูไลฟ์ แอสเซท เมเนจเมนท์ แต่งตั้ง นายไมเคิล รีด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายไมเคิล รีด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ (CEO) ของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) [อ่านต่อ]

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 4 รองกจ.ใหม่

12/01/2017

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) ดูแล3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทและสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายธิติ [อ่านต่อ]

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ‘บุษกร พุทธินันท์’ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

11/01/2017

ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งนางบุษกร พุทธินันท์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  นางบุษกร [อ่านต่อ]

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร นายสมหวัง โตรักตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

10/01/2017

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร นายสมหวัง โตรักตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป นายฐากร ปิยะพันธ์  ประธานกรรมการ [อ่านต่อ]

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงานใหม่ “ฝ่ายพัฒนาองค์กร

05/01/2017

EXIM BANK แต่งตั้ง ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นฝ่ายงานใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงาน นวัตกรรม และประเมินคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป [อ่านต่อ]

ชัย โสภณพนิช ส่งไม้ต่อให้ทายาทดูแลธุรกิจประกันภัย

21/12/2016

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ BKI เริ่มส่งไม้ต่อให้ทายาทเพื่อสานต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันภัย โดยแต่งตั้งนางสาวลสา โสภณพนิช ขึ้นเป็นผู้อำนวยการดูแลงานลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าทั่วไปผ่านช่องทางนายหน้า [อ่านต่อ]
1 2 3 6