banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

Cover Story : งบใหม่ 2.3 ล้านล้าน ลงทุน Infra ยุค 3


สคร.ดันโครงการลงทุน Infrastructure ยุค 3 สานต่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยจากอีสเทิร์นซีบอร์ดและสนามบินสุวรรณภูมิ กระทรวงคมนาคมวาง Action Plan ทุมลงทุนกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ทั้งรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง รถไฟรางคู่ 3.7 พันกิโลเมตร และรถไฟฟ้า 464 กิโลเมตร ประเมินผลระยะสั้นเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีปี 60 โตเพิ่มขึ้นอีกสูงสุด 1.5%

 ประกอบ qoute

“งบลงทุนเมื่อมีการใช้จ่ายก็จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ผลของการลงทุนที่แท้จริงคือผลระยะยาว การลงทุนในอีสเทิร์นซีบอร์ด ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาโดยตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยขยายตัวแผ่วลงจากในอดีตมาก ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่มานาน เศรษฐกิจไทยที่โตได้ 2-3% ในทุกวันนี้เป็นการกินบุญเก่าที่เริ่มจะหมดลงเรื่อยๆ หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม”

เศรษฐกิจไทยผ่านยุครุ่งเรือง ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีเติบโตได้ในระดับ 6-7% มานานมากแล้ว ในปีที่จีดีพีเติบโตได้ถึง 7% ครั้งล่าสุดตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องย้อนกลับไปถึงปี 2553 ที่ขยายตัวได้ 7.8% แต่ก็เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในปี 2552 ที่จีดีพีหดตัวถึง -2.3% หลังจากนั้นจีดีพีก็ขยายตัวต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีวี่แววว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปขยายตัวเฉลี่ยได้ในระดับ 5% ในเร็ววันนี้

ในระยะต่อไปเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มจะอยู่ในภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ที่จีดีพีโตเฉลี่ย 3-4% ไปอีกนานพอสมควร ยกเว้นว่าประเทศไทยจะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก จึงสามารถที่จะกระตุ้นจีดีพีขึ้นมาได้อีกครั้ง และหากอยากเติบโตในระดับสูงในระยะยาวแบบต่อเนื่องก็ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้เป็นเชื้อไฟสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำในปัจจุบันก็เกิดจากไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นเวลานาน

การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 2 ยุคคือ ยุคที่หนึ่ง โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea Board Development Program (ESB) ที่เริ่มลงทุนในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2524 และ ยุคที่สอง การลงทุนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มเปิดใช้ในปี 2549 โดย Eastern Sea Board มีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่มีสัดส่วนต่อจีดีพีถึง 70% ส่วนสนามบินสุวรรณภูมิก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบัน แรงส่งจากโครงสร้างพื้นฐานในยุค 1 และ 2 เริ่มแผ่วลง รัฐบาลจึงมุ่งที่จะขับเคลื่อนการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งที่ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานยุค 3 ที่จะส่งผลต่อเศรษกิจของประเทศในระยะยาว โครงการลงทุนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม มีการประมาณการงบลงทุนไว้กว่า 2.3 ล้านล้านบาท

การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หน่วยงานที่ดูแลการลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถึงทิศทางการขับเคลื่อนการลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทครอบคลุมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในยุคที่ 3 เกือบจะทั้งหมด

ทั้งนี้ นอกจากประโยชน์ในระยะยาวที่คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมารุ่งเรืองแล้ว ดร.เอกนิติคาดว่าในระยะสั้นงบลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ได้ ในภาวะที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นยังชะลอตัว

 

ติดตามคอลัมน์ Cover Story ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับที่ 418 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้..