banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

Exclusive Interview : กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)


Exclusive418

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)

 ร่างยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต

วางซีไอเอ็มบีไทยให้อยู่ในใจลูกค้า

“ภารกิจที่สำคัญคือทำให้ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนให้ได้ เพราะเชื่อมั่นว่าธนาคารมีศักยภาพพอที่จะคงอยู่และเติบโตไปได้ แม้จะไม่ง่ายเพราะเหมือนต้องขึ้นเวทีชกข้ามรุ่น แต่ซีไอเอ็มไทยไม่ได้จะเป็นแบบใคร เพียงแต่เป็นซีไอเอ็มบีไทยที่ใหญ่ขึ้นและสามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้มากขึ้น”

ในเดือนตุลาคม 2559 กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยเพื่อสานต่อภารกิจปักหมดธุรกิจธนาคารในประเทศไทยให้กับ ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป

123

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ นับว่าเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนที่ 2 นับตั้งแต่ที่ กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhadได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และทำให้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียน

นายธนาคารเลือดใหม่คนนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการธนาคารมากว่า 20 ปี เคยร่วมงานในธนาคารชั้นนำจากต่างประเทศหลายแห่ง และยังได้ร่วมงานกับธนาคารขนาดใหญ่สองแห่งในประเทศไทยทั้งธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับที่ 418 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้..