EXCLUSIVE INTERVIEW
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 33 รายการ
10 กรกฎาคม 2561

Exclusive Interview : ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร   Digital Transformation .. [อ่านต่อ]
18 เมษายน 2561

Exclusive Interview : จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ

จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ   .. [อ่านต่อ]
13 มีนาคม 2561

Exclusive Interview : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   .. [อ่านต่อ]
12 กุมภาพันธ์ 2561

Exclusive Interview : ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  .. [อ่านต่อ]
12 ธันวาคม 2560

Exclusive Interview : พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Executive Officer ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด

พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Executive Officer ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด  .. [อ่านต่อ]
10 พฤศจิกายน 2560

Exclusive Interview : สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต   .. [อ่านต่อ]
09 ตุลาคม 2560

Exclusive Interview : ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   เงินบาท Real Effec.. [อ่านต่อ]
09 ตุลาคม 2560

Exclusive Interview : ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   Platform เชื่อม Big Data SME ไทย-ญี่ปุ่น .. [อ่านต่อ]
10 สิงหาคม 2560

Exclusive Interview : เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตลท.พัฒน.. [อ่านต่อ]
11 กรกฎาคม 2560

Exclusive Interview : พลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย )

พลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  .. [อ่านต่อ]