FAMILY BUSINESS
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 17 รายการ
10 เมษายน 2560

Family Business : ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   .. [อ่านต่อ]
06 มีนาคม 2560

Family Business : ธีระพงค์ นววัฒนทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ธีระพงค์ นววัฒนทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  .. [อ่านต่อ]
12 มกราคม 2560

Family Business : ชาตรี ตั้งมิตรประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฮมฮับ จำกัด

ชาตรี ตั้งมิตรประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .. [อ่านต่อ]
21 พฤศจิกายน 2559

บทเรียนผู้นำจาก "พ่อ" ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ซึ่งประโยคนี้มีคำสำคัญอยู่ 4 คำ ที่อยากชวนให้คิดว่าเราจะน้อมนำปรัชญาแห่งการปกครองที่แฝงอยู่ในการบริหารธุรกิจของเราอย่างไร .. [อ่านต่อ]
09 พฤศจิกายน 2559

ภาษีเงินได้ กับ "ผู้เยาว์" โดย : อรพรรณ บัวประชุม

คำว่า "ผู้เยาว์" ฟังแล้วรู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี หรือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  การที่จะผาก ถอน หรือลงทุนต่างๆ ก็อาจจะยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องอาศัยความเห็นชอบ และได้รับคำยินยอมจากคุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปกครองก่อน แล้วการคำนวณภาษีการยื่นภาษีจะเป็นหน้าที่ของใคร วันนี้มีข้อแนะนำมาฝากกันค่ะ รายได้จากการลงทุนดอกเบี้ยเงินผาก .. [อ่านต่อ]
12 กุมภาพันธ์ 2559

Family Business : เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นครชัยแอร์

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด "เร่งเครื่องยนต์นครชัยแอร์ มุ่งหน้าสู่ผู้เชี่ยวชาญการเดินทาง" .. [อ่านต่อ]