Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 58 รายการ
10 เมษายน 2560

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

 ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายง.. [อ่านต่อ]
16 มีนาคม 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง‘เศรษฐจักร ลียากาศ’ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้งนายเศรษฐจักร ลียากาศ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
13 มีนาคม 2560

กลุ่มบริษัทเอไอเอแต่งตั้ง อึง เค็ง ฮุย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนมาร์ค ทัคเกอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

บริษัทเอไอเอ มีความยินดีที่จะประกาศว่า นายมาร์ค ทัคเกอร์ หมดวาระในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยจะไปรับตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่มบริษัท เอชเอสบีซี (non-executive Group Chairman of HSBC) .. [อ่านต่อ]
22 กุมภาพันธ์ 2560

“พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของกองทุนบัวหลวง

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
08 กุมภาพันธ์ 2560

วีเอ็มแวร์ แต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย

วีเอ็มแวร์ อิงค์ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนส โมบิลิตี้ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในวงการไอที .. [อ่านต่อ]
02 กุมภาพันธ์ 2560

เจนเนอราลี่ประกาศแต่งตั้ง Roberto Leonardi เป็น Regional Officer ของเอเชีย

กลุ่มเจนเนอราลี่ได้ประกาศแต่งตั้ง Roberto Leonardi เป็น Regional Officer ของภาคพื้นเอเชียอย่างเป็นทางการ โดยจะรายงานตรงต่อ Frédréric de Courtois ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Global BusinessLines & International และจะรับผิดชอบในส่วนของการขยายธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจของเจนเนอราลี่ประกันชีวิต และประกันภัย.. [อ่านต่อ]
31 มกราคม 2560

กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วยภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า ดร.อุกฤษฏ์ศรีดโรมนต์ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน และพรศักดิ์สุวรรณทรรภประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฝึกอบรม .. [อ่านต่อ]
24 มกราคม 2560

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) แต่งตั้ง ไมเคิล รีด นั่งเก้าอี้ CEO

แมนูไลฟ์ แอสเซท เมเนจเมนท์ แต่งตั้ง นายไมเคิล รีด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของบริษัทหลักทรัพย์จ.. [อ่านต่อ]
12 มกราคม 2560

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 4 รองกจ.ใหม่

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) ดูแล3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทและสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากขวา)ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทยและแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา.. [อ่านต่อ]