Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 62 รายการ
24 พฤษภาคม 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ‘มาริษ สมารัมภ์’ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้ง นายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบัน นายมาริษ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ก.. [อ่านต่อ]
18 พฤษภาคม 2560

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนายวิธพล เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายวิธพลดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี พร้อมมุ่งมั่นร่วมสร้างกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงานส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกรุงศรีทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงศรีสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน .. [อ่านต่อ]
03 พฤษภาคม 2560

EXIM BANK แต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านการรับประกันการส่งออกและลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
02 พฤษภาคม 2560

อรพงศ์ เทียนเงิน นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการฯ ดิจิทัล เวนเจอร์ส คนใหม่

    ดิจิทัล เวนเจอร์ส แต่งตั้ง นายอรพงศ์ เทียนเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2พฤษภาคม 2560 ด้วยภารกิจสำคัญในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินผ่านการลงทุนและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับการใช้.. [อ่านต่อ]
10 เมษายน 2560

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

 ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายง.. [อ่านต่อ]
16 มีนาคม 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง‘เศรษฐจักร ลียากาศ’ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้งนายเศรษฐจักร ลียากาศ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
13 มีนาคม 2560

กลุ่มบริษัทเอไอเอแต่งตั้ง อึง เค็ง ฮุย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนมาร์ค ทัคเกอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

บริษัทเอไอเอ มีความยินดีที่จะประกาศว่า นายมาร์ค ทัคเกอร์ หมดวาระในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยจะไปรับตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่มบริษัท เอชเอสบีซี (non-executive Group Chairman of HSBC) .. [อ่านต่อ]
22 กุมภาพันธ์ 2560

“พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของกองทุนบัวหลวง

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
08 กุมภาพันธ์ 2560

วีเอ็มแวร์ แต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย

วีเอ็มแวร์ อิงค์ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนส โมบิลิตี้ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกภาวิน สุขอนันต์ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในวงการไอที .. [อ่านต่อ]