Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 66 รายการ
22 มิถุนายน 2560

F5 เน็ตเวิร์กส์ แต่งตั้ง กาเบรียล บรีแมน เป็นรองประธานบริหาร มุ่งดันยอดขายผ่านคู่ค้าในเอเชียแปซิฟิกให้เติบโต

F5 เน็ตเวิร์กส์ ประกาศการขยายทีมผู้บริหารด้วยการแต่งตั้ง เกเบรียล บรีแมน ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายพันธมิตรและการจำหน่ายผ่านคู่ค้า ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บรีแมนจะทำงานร่วมกับผู้นำในส่วนงานต่างๆ เพื่อดำเนินการขยาย และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายรวมถึงพันธมิตรธุรกิจของF5 ในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบรีแมนจะรายงานโดยตรงกับอดัม จัดด์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกF5 เน็ตเวิร์กส์.. [อ่านต่อ]
20 มิถุนายน 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ‘จิตติวัฒน์ กันธมาลา’ ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดสายงาน Private Banking

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ได้แต่งตั้งนายจิตติวัฒน์ กันธมาลา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนบดีธนกิจ รับบทบาทดูแลงานด้าน Private Banking จิตติวัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำมากว่า 28 ปี ในด้านการตลาด การเงินด.. [อ่านต่อ]
19 มิถุนายน 2560

LHBANK ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) และบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริษัท และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ประกาศแต่งตั้ง นายศิริชัย สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
02 มิถุนายน 2560

อลิอันซ์ อยุธยา แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารตัวแทนคนใหม่

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)เปิดตัวแม่ทัพใหม่ เดินหน้าสร้างการเติบโตช่องทางตัวแทน ประกาศแต่งตั้ง นายวิรงค์ พัฒนกำจร มือดีชื่อดังของวงการประกันชีวิตขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารตัวแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
24 พฤษภาคม 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ‘มาริษ สมารัมภ์’ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้ง นายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบัน นายมาริษ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ก.. [อ่านต่อ]
18 พฤษภาคม 2560

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนายวิธพล เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายวิธพลดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี พร้อมมุ่งมั่นร่วมสร้างกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงานส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกรุงศรีทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงศรีสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน .. [อ่านต่อ]
03 พฤษภาคม 2560

EXIM BANK แต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านการรับประกันการส่งออกและลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
02 พฤษภาคม 2560

อรพงศ์ เทียนเงิน นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการฯ ดิจิทัล เวนเจอร์ส คนใหม่

    ดิจิทัล เวนเจอร์ส แต่งตั้ง นายอรพงศ์ เทียนเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2พฤษภาคม 2560 ด้วยภารกิจสำคัญในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินผ่านการลงทุนและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับการใช้.. [อ่านต่อ]
10 เมษายน 2560

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

 ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายง.. [อ่านต่อ]