Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 127 รายการ
20 กรกฎาคม 2561

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

นายกอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย เปิดเผยว่า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งประกาศการลาออกของนายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายเดวิด จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส.. [อ่านต่อ]
19 กรกฎาคม 2561

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนิพัฒน์เกื้อสกุลผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
10 กรกฎาคม 2561

ครม. ตั้ง “ปรเมธี วิมลศิริ" นั่งประธานแบงก์ชาติ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่.. [อ่านต่อ]
10 กรกฎาคม 2561

บรรยงค์ นราสวัสดิ์ เสริมทัพนั่งที่ปรึกษาซีอีโอ เอฟดับบลิวดี

“บรรยงค์  นราสวัสดิ์” เสริมทัพนั่งที่ปรึกษาซีอีโอ เอฟดับบลิวดี ส่วน “ฮาน” นั่งตำแหน่ง CDDO คุมสร้างโมเดลในอนาคตสำหรับตัวแทน .. [อ่านต่อ]
04 กรกฎาคม 2561

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวสดใส พงษ์พัฒนาศิลป์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ดูแลงานด้านการจัดการระบบงานบัญชีของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย การรับ-จ่ายเงินและการโอนเงิน การให้คำปรึกษาด้านระบบงานบัญชี การประมวลผลข้อมูล และการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป นายวสุ กลมเกลี้ยง เป็นผู้อำน.. [อ่านต่อ]
28 มิถุนายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการ เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งรองผู้จัดการ 4 ท่าน ร่วมขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารภายในตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่อีก 2 ท่านได้แก่ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นรองผู้จัดการดูแลงานด้านผู้ออกหลักทรัพย์ และนายอภิศัก.. [อ่านต่อ]
19 มิถุนายน 2561

DTAC ตั้ง “อเล็กซานดรา ไรช์” เป็นซีอีโอคนใหม่

คณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (DTAC) ได้แต่งตั้ง นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค               .. [อ่านต่อ]
07 มิถุนายน 2561

BAM แต่งตั้ง “สมพร มูลศรีแก้ว” นั่งเก้าอี้เอ็มดี

คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ให้แต่งตั้ง นายสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
04 มิถุนายน 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวาและ ชาญมนู สุมาวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ได้แต่งตั้งดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวาดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายชาญมนู สุมาวงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ.. [อ่านต่อ]
25 พฤษภาคม 2561

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ประกาศแต่งตั้งนายสันติ ปิยะทัต กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และนายธีรพล คําผา กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)     &.. [อ่านต่อ]