Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 134 รายการ
28 สิงหาคม 2561

สมาคมบลจ. ลงมติตั้ง วศิน วณิชย์วรนันต์ นั่งนายกสมาคมฯ คนใหม่

รายงานข่าวจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ดำรงตำแหน่งต่อจากนายสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ลาออก โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 .. [อ่านต่อ]
21 สิงหาคม 2561

ตั้งแซลลี่ โอฮาร่านั่งตำแหน่ง CEO กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

นายกอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย เปิดเผยว่า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางแซลลี่ โอฮาร่า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ.. [อ่านต่อ]
08 สิงหาคม 2561

กรุงเทพประกันชีวิต ตั้ง ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นั่งเอ็มดีคนใหม่ ชูแนวคิด เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง

รายงานจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ เปิดเผยว่าบริษัทได้แต่งตั้ง ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน และกรรมการความเสี่ยงของกรุงเทพประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เดินหน้ายกระดับการดำเนินธุรกิจสานต่อแนวคิด “Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง” .. [อ่านต่อ]
06 สิงหาคม 2561

EXIM BANK แต่งตั้งนายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเลิศด้านการค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy) ดูแลงานด้านการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านการส่งออกและบ่มเพาะผู้ส่งออก ออกแบบระบบการให้คำปรึกษา การร่วมเป็นวิทยากรภายในและภายนอกธนาคาร บริหารเครือข่ายและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่.. [อ่านต่อ]
03 สิงหาคม 2561

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร, นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ นายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กัน.. [อ่านต่อ]
31 กรกฎาคม 2561

บลจ.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง “ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย” เป็นซีอีโอคนใหม่ แทนสมิทธ์ พนมยงค์ มีผลวันที่ 1ส.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แต่งตั้งนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  .. [อ่านต่อ]
20 กรกฎาคม 2561

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

นายกอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย เปิดเผยว่า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งประกาศการลาออกของนายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายเดวิด จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส.. [อ่านต่อ]
19 กรกฎาคม 2561

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนิพัฒน์เกื้อสกุลผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
10 กรกฎาคม 2561

ครม. ตั้ง “ปรเมธี วิมลศิริ" นั่งประธานแบงก์ชาติ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่.. [อ่านต่อ]