Money Product
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 135 รายการ
20 มิถุนายน 2560

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดตัว บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค  ตอบโจทย์ความต้องการด้านวางแผนการเงินของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่ม SME และ Startup หัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่ยังมีภาระหนี้  คุ้มครองสูงสุด30 ล้านบาทกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด .. [อ่านต่อ]
19 มิถุนายน 2560

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต นำเสนอยูนิตลิงค์ “ทิสโก้ มาย ลิงค์ – แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว”

นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัททำการขยายตลาดประกันชีวิตควบการลงทุนย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับธนาคารทิสโก้ นำเสนอแบบประกันยูนิตลิงค์ "ทิสโก้ มาย ลิงค์ - .. [อ่านต่อ]
19 มิถุนายน 2560

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวบัตรเดบิต KTB Shop Smart Crystal Xtra เจ็บได้ หายห่วง

นายลือชัย  ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวบัตรเดบิต KTB Shop Smart Crystal Xtra เจ็บได้ หายห่วง ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสา.. [อ่านต่อ]
14 มิถุนายน 2560

บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุน Term Fund อายุโครงการ 6 เดือนและ 1 ปี เสนอขาย 13 -19 มิ.ย.นี้

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี เสนอขายต่อเนื่อง ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.31% - 1.60% % ต่อปี เปิดเสนอขาย 13 - 19 มิถุนายนนี้   นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมกา.. [อ่านต่อ]
13 มิถุนายน 2560

บลจ.บัวหลวง ชูจุดแข็งกองทุน BSIRICG ปันผลสม่ำเสมอตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกว่า 5 ปี รวมจ่ายปันผลไปแล้ว 5.94 บาท

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล หรือ BSIRICG เป็นเวลากว่า 5 ปี BSIRICG จ่ายปันผลไปแล้วถึง 5.94 บาท และตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2555 BSIRICG ให้ผลตอบแทนมากกว่า SET High Dividend ถึง 22.07% และให้ผลตอบแทนรวมทั้งหมด 51.64% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา .. [อ่านต่อ]
12 มิถุนายน 2560

BKI EsCardนวัตกรรมการบริการกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่

กรุงเทพประกันภัย เปิดตัว BKI EsCardบัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้เข้าถึงการประกันภัยเพียงปลายนิ้วสัมผัส ย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และตอบโจทย์ความเป็น Lifestyle Insurance .. [อ่านต่อ]
09 มิถุนายน 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กระตุ้นการออมผ่านบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งเสริมการออมให้เยาวชน ด้วยบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี พร้อมฟรี คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย จูเนียร์ เซฟเวอร์ .. [อ่านต่อ]
07 มิถุนายน 2560

บลจ.เอ็มเอฟซี ออกกองทุน MK6S36 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตรา 1.625% ต่อปี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรั.. [อ่านต่อ]
06 มิถุนายน 2560

บล.ภัทร ออก DW ชุดพิเศษ อัตราทดสูง ต้นทุนการถือครองต่ำเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้น

บล.ภัทร รุกตลาด DW ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ชุดพิเศษ รุ่นถูกสุดสุด รวม 3 รุ่น พร้อมจุดเด่นด้วยอัตราทดที่สูงและต้นทุนการถือครองต่ำเป็นพิเศษเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้นักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DW ทุกรุ่นจะไม่คิดต้นทุนการถือครอง (Time Decay) ระหว่างวันหยุด  .. [อ่านต่อ]
05 มิถุนายน 2560

กองทรัสต์ HREIT จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ชงผู้ถือหน่วย 21 มิ.ย.นี้

บอร์ด บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)” ไฟเขียวมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 1,690 ล้านบาท  หนุนขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมชงผู้ถือหน่วย ขออนุมัติวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ล่าสุดจ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2647 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์และคาดว่าจะสามารถจ่า.. [อ่านต่อ]