banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

People : สารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


People418

สารัชต์ รัตนาภรณ์

รองผู้จัดการใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 พลิกโฉม Corporate Segment

ให้ลูกค้าเลือก SCB เป็น Main Bank

“เป้าหมายที่วางไว้ไม่ใช่แค่เรื่องการหาลูกค้าใหม่อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือธนาคารต้องการที่จะปฏิรูปและปฏิวัติกระบวนการทำงานเพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ๆแทนวิธีการเดิมซึ่งจะทำให้การขยายฐานลูกค้าจะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมา”

ปี2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ “SCB Transformation” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนำองค์กรก้าวขึ้นเป็น The Most Admired Bankตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับรากฐานขององค์กรด้วยการสื่อสารอย่างทั่วถึงในทุกระดับไปแล้วในปีนี้ธนาคารวางกลยุทธ์ในเชิงรุกให้มากขึ้น และตั้งเป้าการเติบโตให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของไทยที่มองว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งเป้าหมายสำคัญคือ การขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นโดยจะรุกสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Human Digital Banking) และหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ธนาคารต้องการจะขยายคือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งแม่ทัพที่จะมีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้ คือ สารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

_DSC0344

สารัชต์ ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2552 โดยรับหน้าที่ดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาทำงานกับสถาบันการเงินในประเทศ จากที่เขาดำรงตำแหน่ง Head of Credit & Rates Market Sales ที่ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

ก่อนหน้านั้น สารัชต์ได้เคยร่วมงานกับไทยพาณิชย์ในตำแหน่งวาณิชธนากร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านตลาดเงินตลาดทุน และการดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มาจากธนาคารต่างประเทศชั้นนำมากว่า 10 ปี

“โดยส่วนตัวมีความผูกพันกับธนาคารแห่งนี้มานาน และมากกว่าแค่เรื่องงานอย่างเดียวเท่านั้น เพราะธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์ที่ทำให้ผมและครอบครัวมาจนถึงวันนี้ได้”

 

ติดตามคอลัมน์ People ได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับที่ 418 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้..